Reparatie melden

Onderstaand kunt u een reparatieverzoek indienen. Elk reparatieverzoek dat u meldt moet het gevolg zijn van normaal gebruik van de woning. Als onze medewerkers beoordelen dat er sprake is van slecht huurderschap of moedwillige schade, dan komen de kosten van de herstelwerkzaamheden voor uw rekening. Reparaties aan zelf aangebrachte veranderingen, moet u zelf (laten) uitvoeren.

Kijkt u eerst altijd of u een reparatieverzoek zelf kunt verhelpen. 

Wanneer u onderstaande problemen ondervind kunt u de stappen uit de video volgen om het probleem op te lossen:

CV Problemen

Ontluchten van de Radiator

Vervangen batterij rookmelder


Via deze lijst kunt u kijken welke werkzaamheden voor de huurder en welke voor de verhuurder zijn.


Wanneer bovenstaande stappen niet werken of indien u een ander reparatieverzoek wilt indienen, kunt u dit melden via onderstaande formulier: