Onderhoud huurwoning

Onderhoud

Rekening huurder

Rekening verhuurder

Schilderwerk

 • Witten van binnenmuren en plafonds
 • Schilderen van binnen houtwerk
 • Behangen van binnenmuren

Buitenschilderwerk

Voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerk

 • Plamuren
 • Opvullen van gaatjes, butsen
 • Dichten van kleine krimpscheuren

Kleine werkzaamheden

Vastzetten van:

 • trapleuningen
 • deurknoppen
 • drempels
 • elektrische schakelaars
 • stopcontactdozen
 • deurbellen
 • vloerroosters
 • plafondroosters
 • sleutels van sloten (binnen en buiten)

Onderdelen en bestanddelen woning

Vernieuwing van:

 • leertjes voor de kraan
 • onderdelen van kranen
 • deurknoppen
 • sloten
 • hang-en-sluitwerk
 • vloerroosters
 • plafondroosters
 • sleutels van sloten (binnen en buiten)
 • garnituur voor douche en toilet
 • garnituur wc
 • elektrische schakelaars
 • stopcontactdozen
 • deurbellen
 • kabelaansluitingen
 • telefoonaansluitingen
 • computeraansluitingen
 • onderdelen van datanetwerken

Scharnieren, sloten, kranen etc.

Oliën, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen

Grote reparaties, vernieuwing

Bevriezen van kranen

Bevriezen van kranen voorkomen

Lampen

Nieuwe lampen in:

 • ruimte voor bewoners samen, zoals hal, trapportaal
 • buitenkant van de woning

Vervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte

Ruiten en ingebouwde spiegels

Beschadigde en kapotte ruiten vernieuwen en spiegels

Technische installaties binnen de woning

 • Ontluchten en bijvullen van cv-installatie
 • Opnieuw starten van de cv-installatie na uitval
 • Vernieuwen van filters
 • Schoonhouden van roosters

Reparaties, controle, vernieuwing

Tochtwering

Vastmaken en onderhouden van materiaal tegen tocht

Onderdelen buiten de woning

Onder andere vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder

Vernieuwing bij slijtage

Tuinen, terreinen, opritten en afscheidingen

Tuin maken. Als er voor het eerst iemand in de woning gaat wonen

Onderhoud aan:

 • tuin,
 • terrein
 • opritten
 • schutting, heg of muur

Als er voor het eerst iemand in de woning gaat wonen:

 • Maken van opritten
 • Toegangspaden
 • eenvoudige afscheiding met de buren.

Grote reparaties en vernieuwing

Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen

Schoonmaken, vegen en ontstoppen als de huurder er bij kan

Grote reparaties, vernieuwing

Riool

Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool. Tot het aansluitpunt vanuit de woning op het gemeenteriool

Vuilstortkoker.   Vuilniscontainerruimte

Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaar

Reparaties

Woning

Schoonhouden

Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen

Wassen en schoonhouden van:

 • binnen en buitenkant van de ruiten
 • kozijnen
 • deurposten
 • geverfd houtwerk en andere geverfde onderdelen.

Ongedierte

Verwijderen van vlooien, mieren, wespen, luizen

Verwijderen van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen

Goten en regenafvoeren

Regelmatig schoonhouden. Voor zover voor huurder bereikbaar

Vernieuwing en reparaties

Rondslingerend afval

Regelmatig verwijderen

Graffiti

Verwijderen graffiti. Behalve:

 • als de kosten te hoog zijn
 • de verhuurder er niet bij kan.

Zink- en beerputten en septictanks

Zink- en beerputten leegmaken. En septictanks